Konto Wsplnoty

Getin Noble Bank S.A. Od. II Katowice
03-1560-1111-0000-9070-0010-1280

Sprawozdania

Zupa w Kato

Go?cie

Today0
Yesterday3
Week9
Month47
All146001

Facebook - Wsplnota Dobrego Pasterza i przyjaciele


Wsplnota Dobrego Pasterza

Za?o?ycielem Wsplnoty Dobrego Pasterza jest o.Ryszard Siera?ski ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatw MN. Formacja zakonna ukszta?towa?a szczegln? wra?liwo?? na ludzi ubogich, zgodnie z charyzmatem zgromadzenia zawartym w s?owach za?o?yciela, ?w. Eugeniusza: "G?osi? Ewangeli? ubogim pos?a? mnie Pan". Jako kleryk do?wiadczy? w swoim ?yciu obecno?ci i mi?o?ci ?ywego Chrystusa, czego nast?pstwem by?o przekonanie, ?e Chrze?cija?stwo jest czym? wi?cej ni? religi?, czy systemem warto?ci. Jest relacj? dwch osb - Boga i cz?owieka przezywan? we wsplnocie Ko?cio?a. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? w 1979 roku. Od samego pocz?tku swojej pos?ugi czu? si? szczeglnie pos?any do ludzi b?d?cych poza Ko?cio?em. W 1987 roku przyjecha? do Katowic i za zgod? prze?o?onych rozpocz?? pos?ug? w ?rd ludzi ?yj?cych na ulicy. Krtko p?niej zacz?li si? w ok? niego gromadzi? m?odzi ludzie, ktrzy chcieli si? dzieli? swoim do?wiadczeniem Boga z osobami "ktrych ?ycie wo?a o nadziej?". Z tego grona, w grudniu 1993 r. abp. Damian Zimo? powo?a? do istnienia Wsplnot? Dobrego Pasterza, jako publiczne stowarzyszenie wiernych Ko?cio?a Katolickiego, oraz swoim dekretem pos?a? do pos?ugi duszpasterskiej i charytatywnej w?rd ludzi ubogich i uzale?nionych, g?wnie m?odych. Kilka lat p?niej o.Ryszard dosta? zgod? prze?o?onych na zamieszkanie poza wsplnot? zakonn?. Swoj? pos?ug? we Wsplnocie Dobrego Pasterza o.Ryszard zako?czy? w kwietniu 2014 i powrci? do ?ycia zakonnego.

Kalendarz Wsplnoty

January 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zrzutka

na wyjazd z Ubogimi
do teatru

30 lat Punktu Misyjnego - film

Czuwanie "Solidarni z Ubogimi"

Pierwszy pi?tek m-ca Msza Sw. o uzdrowienie - u Oblatw

19.00 adoracja
19.30 Eucharystia
Modlitwa
B?ogos?awie?stwo

Godzina ?wi?ta

Klub "Wysoki Zamek"

Klub Wysoki Zamek - dajmy m?odym alternatyw?, klub m?odzie?owy

 

Punkt Misyjny

Opolska 9 - punkt misyjny

Dom ?ycia