Jaki b?dzie ten nadchodz?cy rok? Co przyniesie? Kogo w nim poznasz?

Proponujemy Ci Rok ze ?w. Eugeniuszem de Mazenod – za?o?ycielem Misjonarzy Oblatw Maryi Niepokalanej!
Jaki by?? Jaki mia? charakter? Jakie marzenia i trudno?ci w czasie zak?adania zgromadzenia? Do czego zach?ca? oblatw?
Co powie w tym roku tym, ktrzy chc? ?y? charyzmatem oblackim? Co powie Tobie?
Te listy, to ?wietne ?rd?o odpowiedzi na powy?sze pytania.

W zesz?ym roku Misjonarze Oblaci wystartowali z wielkim projektem audio – s?uchowiskiem z listami ?w. Eugeniusza de Mazenoda! (https://oblaci.pl/…/listy-sw-eugeniusza-wielki-projekt-aud…/)
Dzi? przesy?amy go dalej!

Ma?gorzata Mazur dzi?kujemy za inspiracj?!

alt

https://www.facebook.com/WDPkatowice/