Koniec roku tu?, tu?! A zaraz po nim l czwartek i l pi?tek miesi?ca.

W czwartek zapraszamy na Wieczr Dobrej Nowiny:
17.00 r?aniec
17.30 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu
18.00 eucharystia
19.00 -20.00 Godzina ?wi?ta

W pi?tek zapraszamy na czuwanie Solidarni z Ubogimi:
19.00 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu
19.30 eucharystia
Ok. 20.45-22.00 kol?dowa modlitwa przed Naj?wi?tszym Sakramentem