Niektrzy z Was pytaj? o mo?liwo?? odliczenia darowizny od podatku. Z pomoc? przychodzi nasza ksiegowa!
Info od niej:
Koniec roku to ostatnie chwile tak?e na przekazanie darowizn mo?liwych do odliczenia. W za??czniku przekazujemy ulotk? informacyjn? na ten temat przypominaj?c, ?e darowizny musz? by? przekazane przed ko?cem roku, w ktrych planowane jest odliczenie. Odliczenia przys?uguj? osobom prawnym jak i osobom fizycznym.

W skrcie:
Tytu?: "Darowizna na dzia?alno?? charytatywno opieku?cz? organizacji religijnej"
Numer konta:
03-1560-1111-0000-9070-0010-1280
Getin Noble Bank S.A. Od. II Katowice

Ze swojej strony bardzo dzi?kujemy za ka?d? darowizn? przekazana na s?u?b? w?rd Ubogich, w?rd "tych, ktrych ?ycie wo?a o nadziej?"

alt

alt

alt

alt