"(...) cho? jest Stworzycielem nieba i ziemi - rodzi si? nagi. Cho? jest Chlebem, ktry z nieba zst?puje - le?y z ??obie - miejscu przeznaczonym na pokarm... dla zwierz?t. (...) Nie l?kaj si? Bo?ego Narodzenia, bo dzi? Bg wychodzi na spotkanie z tob?. (...) Przychodzi po to, aby u?cisn?? twoja d?o? - d?o? cz?owieka spracowanego; aby uca?owa? g?wki dzieci; aby pob?ogos?awi? utrudzonej matce. (...) Przychodzi po to, aby u?cisn?? d?o? bezbronnemu, bez domu, ubogiemu cz?owiekowi. Przychodzi w ko?cu po to, aby umrze? za ka?dego z nas.(...)"
/o. Andrzej Kordek OMI/

altalt